Zostań biegaczem

Zgłoszenie do wzięcia udziału w biegu

Twój adres e-mail służy nam wyłącznie do komunikacji z Tobą. Nigdy nie udostępnimy go osobom trzecim.
Numer telefonu posłuży nam wyłącznie do komunikacji z Tobą. Nigdy nie udostępnimy go osobom trzecim.

Twój profil

Poniższe informacje będą wyświetlone na Twojej spersonalizowanej stronie biegacza gromadzącego fundusze.
TakNie
Przydzielimy Cię do już istniejącej drużyny.
fff
Nazwa drużyny będzie widoczna dla innych użytkowników po złożeniu zgłoszenia.
30004000500010000Inna kwota
Oświadczam, że moja kondycja fizyczna pozwoli mi na zrealizowanie trasy. Jeśli w wyniku biegu lub treningów do BATOR TABOR RUNNERS doznam uszczerbku na zdrowiu (kontuzji) albo mój udział w zawodach nie powiedzie się, nie będę składać żadnych roszczeń do Fundacji Bator Tabor./ Wysyłając moje zgłoszenie, oświadczam, że jestem w odpowiedniej kondycji fizycznej i zdrowotnej. W razie doznania kontuzji w czasie biegu lub treningów zakończę daną aktywność i nie będę żądał odszkodowania od Fundacji Bator Tabor. *
Wyrażam zgodę, na nieodpłatną publikację zdjęć i filmów z biegu i z treningów z moim wizerunkiem i z moim nazwiskiem przez Fundację Bator Tabor i program BATOR TABOR RUNNERS. Wyrażam zgodę na bezpłatne użycie mojego nazwiska i materiałów elektronicznych z wyścigu lub treningów w materiałach promocyjnych Fundacji Bator Tabor i programu BATOR TABOR RUNNERS. *
Wyrażam zgodę, aby Fundacja Bátor Tábor korzystała z podanych przeze mnie danych. Moje dane będa wykorzystywane przez Fundację Bátor Tábor zgodnie z ustawą CXII o prawie do samostanowienia i wolnosci informacji z 2011 roku. Moje dane nie będą przekazywane i wykorzystywane przez osoby trzecie. *
* Pola wymagane